Vrijwilliger worden

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers.
De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen.

  • Organisatie:
    De zetel van de VZW Opvoeding & Onderwijs
    Afdeling Sint-Vincentius
    is gevestigd in Burgemeester Vandenbogaerdenlaan 85, 8870 Izegem.

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij IC-verzekeringen met als polisnummer 73042081800085. Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten bij ICverzekeringen met als polisnummer 97214563. Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.

Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd